Chief Guest on the Foundation Day

19th December

Years

Chief Guest

1947

Maulana Abul Kalam Azad

1951

Prof. Zakir Hussain

1954

Dr. V. T.  Krishnamachari

1955

Sh. K. M. Panikar 

1957

Dr. J. C. Ghosh

1958

Dr. K. S. Krishnan

1959

Sh. P.N. Kirpal

1961

Prof. C. D. Deshmukh

1962

Mrs. Galbraith

1964

Prof. V.K.R.V. Rao

1965

Prof. A. C. Joshi

1969

Dr. R. K. Singh

1970

Prof. V. V. John

1973

Prof. Hussain

1974

Dr. Karam Singh

1976

Prof. D. S. Kothari

1978

Prof. M. Adiseshayya

1979

Justice H. R. Khanna

1980

Dr. M. S. Swaminathan

1981

Sh. Jainendra Kumar

1984

Swami Hiranmayanda

1985

Prof. Jalaluddin

1986

Prof. Romesh Thapar

1987

Smt. Amrita Pritam

1988

Smt. Kapila Vatsyayan

1989

Smt. Nirmal Pandey

1991

Sh. Ashok Nath Mitra

1992

Prof. Yash Pal

1993

Sh. Ramachandra Gandhi

1994

Dr. A. K. Sharma

1995

Sh. Narayanan

1996

Sh. T. N. Seshan

1997

Prof. Rajni Kothari

1998

Sh. Jyotirbhai Desai

1999

Smt. Maha Sweta Devi

2000

 

2001

 

2002

 

2003

 

2004

Justice J.S. Verma

2005

 

2006

 

2007

 

2008

Dr. Kiran Datar

2009

Sh. Ashok Vajpai

2010

Prof. Jean Dreze

2011

Sh. Shyam Benegal

2012

Prof. Shantha Sinha

2013

Prof. R.N. Mehrotra

2014

Sh. Anupam Mishra