CIE Student Panchayat  2015-16

Panchayat Incharge (2015-2016)  : Ms. Malkit Kaur

Faculty members-in-charge of Houses

(A)    Gandhi House

Ms. Nisha

(B)    Tagore House 

Ms. Jenie

(C)    Sarojini House 

Ms. Mamta

(D)    Aurbindo House

Mr. V.K. Chandoria

 

Panchayat Members - 2015-2016

Dharmendra Kr. Gautam

PRESIDENT

Vijaya Vasudhara

LITERARY SECRETARY

Monojit Hembram

CULTURAL SECRETARY

Arjun Kumar

SPORTS   SECRETARY

Harish Kumar

TREASURER

 

Aurobindo House   Gandhi House
 

Praveena Bano

CAPTAIN

Deepak Kumar

VICE-CAPTAIN

Keshav

CAPTAIN

Mansi Garg

VICE-CAPTAIN

 
Sarojini House

Tagore House

Tripti Singh

CAPTAIN

Christopher Xalxo

VICE-CAPTAIN

Divya

CAPTAIN

Deepika Khari

VICE-CAPTAIN